Statuten en reglementen

Vanzelfsprekend heeft onze school vele statuten en reglementen om zo transparant mogelijk te kunnen zijn en te voldoen aan de regelgeving zoals door de inspectie van Onderwijs gesteld.

Klik hier voor de statuten van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het leerlingenstatuut van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het pestprotocol van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het bestuursreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het managementstatuut van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de integriteitscode van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de klachtenregeling van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het reglement van de Commissie van Beroep van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (‘Klokkenluidersregeling’) van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het toezichtreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de privacyverklaring van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de bijlagen V, IX X, XII van het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de bijlagen XIII van het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de bijlagen I en VIII van het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de bijlagen III en IV van het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de bijlage VI van het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor informatie over bescherming van privacy voor leerlingen van Het Amsterdams Lyceum.