Statuten en reglementen

Vanzelfsprekend heeft onze school vele statuten en reglementen om zo transparant mogelijk te kunnen zijn en te voldoen aan de regelgeving zoals door de inspectie van Onderwijs gesteld.

Klik hier voor de statuten van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het leerlingenstatuut van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het pestprotocol van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het bestuursreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het managementstatuut van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het privacyreglement en bijlagen van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de integriteitscode van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de klachtenregeling van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het reglement van de Commissie van Beroep van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de Regeling inzake het omgaan van een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht (‘Klokkenluidersregeling’) van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het toezichtreglement van Het Amsterdams Lyceum.