Duurzaamheid school

Onze schoolgebouw is door de gemeente als monument aangewezen. Architecten Herman en Jan Baanders hebben in de stijl van de Amsterdamse School het gebouw ontworpen. In 1920 werd onze school in gebruik genomen. Sindsdien hebben vele renovaties, restauraties en innovaties plaatsgevonden, waarbij duurzaamheid de laatste twintig jaar voorop stond.

Naar een duurzame school
De eerste fase van de verduurzaming van onze school vond plaats in 2002, toen de noodgebouwen naast de school (de barakken genoemd) plaatsmaakten voor de nieuwbouw, waarbij onder andere twee gymzalen en een nieuwe kantine onder de poort werden gebouwd. Naast de nieuwe vleugel kwam het Valeriusterras met daktuin en op het het nieuwe dak kwam een laag van dekmos.

In de loop der jaren is vanuit dit groeiend bewustzijn daar het nodige aan toegevoegd: de lichtschakeling in de lokalen wordt gestuurd door bewegingssensoren en bij het vernieuwen van de raampartijen werd ook in de oudbouw energiebesparend glas aangebracht. Daarnaast werd door het gebruik van CV-regelknoppen per ruimte, de isolatie van de leidingen en allerlei andere kleine maatregelen getracht het energieverbruik verder aan banden te leggen. Met succes, het energieverbruik is al vele jaren constant ondanks een aanzienlijke uitbreiding van de apparatuur (o.a. computers). 

In 2020 werd op onze school het door de gemeente Amsterdam gelanceerde ‘Frisse scholenproject’ uitgevoerd: via luchtbehandelkasten wordt frisse lucht in alle lokalen geblazen. Door een slimme samenwerking met architect André van Stigt werden de gangen als afvoerkanalen gebruikt, waardoor de aanpassingen veel minder ingrijpend waren en het karakter van ons gebouw nauwelijks werd aangepast.       

Het meest recente project is in 2021 gerealiseerd: de verduurzaming van de school waarbij de verouderde CV-ketels door een systeem van warmtewisselaars zijn vervangen. Ons hoofdgebouw is nu honderd procent van het gas af. Deze operatie is gecombineerd met het plaatsten van zonnepanelen en mosbedekking op het dak, dat functioneert als waterbuffer. Via de panelen van de warmtewisseling is er nu zowel koeling in de zomer als verwarming in de winter mogelijk. Van buiten is dit niet zichtbaar; alle attributen zijn op het dak achter de hoge wering geplaatst.

Bij alle projecten ter verruiming, verduurzaming en verbetering van onze mooie school is het monumentale karakter van het gebouw zoveel mogelijk behouden gebleven en de lessen konden gedurende de verbouwingen doorgaan, door gebruik te maken van een slimme en flexibele planning. 

Onze school is na dit laatste project een van de eerste monumenten dat weer vele jaren toekomstbestendig is. Op naar de volgende honderd jaar!