Search
Close this search box.

Schoolresultaten en Bestuursverslag

Schoolresultaten
Veel informatie over onze school bijvoorbeeld ‘uit welke stadsdelen komen de leerlingen vandaan, wat zijn de eindexamenresultaten en hoe is de zorg geregeld’ zijn op te zoeken via de website www.scholenopdekaart.nl. Dit is een initiatief van de VO raad. De gegevens worden zowel door het ministerie van onderwijs als door de school zelf geleverd. Klik hier om naar de informatie over Het Amsterdam Lyceum te gaan.

Bestuursverslag
Ieder jaar legt de Rector-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht waarin ouders vertegenwoordigd zijn via het bestuursverslag. Lees het Bestuursverslag 2022 van Het Amsterdams Lyceum.