Profielkeuze

De Tweede Fase
Na de derde klas volgt de Tweede Fase van de schoolopleiding. Alle leerlingen kiezen een profiel (vakkenpakket) waarop ze zich de laatste drie jaar zullen concentreren. Er zijn vier profielen: Cultuur&Maatschappij (C&M), Economie&Maatschappij (E&M), Natuur&Gezondheid (N&G) en Natuur&Techniek (N&T). Elk van de vier profielen sluit aan bij de vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroeps onderwijs in Nederland.

Klik hier voor het profielkeuzeformulier van Het Amsterdams Lyceum!

Naast de profielvakken volgen de leerlingen een breed pakket van algemeen vormende vakken, het gemeenschappelijk deel genoemd, en een vrij deel met profielkeuzevakken.

Tot de bijzondere profielkeuzevakken op Het Amsterdams Lyceum behoren Spaans, Italiaans, bedrijfseconomie, informatica, tekenen, handvaardigheid, filosofie, NLT (Natuur, Leven & Technologie) en wiskunde-D.

De leerlingen worden in de derde klas begeleid bij hun profielkeuze door onze decaan mevrouw de Ruijter en hun mentoren. In het wekelijkse mentoruur werken de leerlingen 12 weken achtereen aan het programma Qompas waarin zij hun talenten en drijfveren in kaart brengen.

Meer informatie over de profielkeuze kunt u lezen op www.studiekeuze123.nl.