Versterkt taalonderwijs

Versterkt Spaans, Italiaans en Engels
Vanaf de eerste klas kunnen leerlingen versterkt Spaans in Trayecto Español, Italiaans in Corso Italiano of Engels in Fast Lane English. Voor deze leerlingen vervalt het projectonderwijs (muziekgeschiedenis, filosofie en kunst). Al snel zal het niveau hoger zijn dan dat van de andere moderne vreemde talen en uiteindelijk zullen de leerlingen de school verlaten met een diploma dat in Europa meer mogelijkheden biedt dan het reguliere vwo-diploma. Het vraagt natuurlijk wel een extra inspanning. Doorstroming van deze afdelingen naar de reguliere vwo-opleiding is altijd mogelijk.

De versterkte talen kunnen zowel op gymnasium als op atheneum worden afgerond als ook in een bèta-pakket zoals Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. Vanaf de vierde klas zijn onze docenten ‘native’ speakers die niet alleen aandacht geven aan de taal maar ook aan de cultuur en literatuur. In het examenjaar leggen de leerlingen niet alleen het reguliere Nederlandse examen af, maar ook een Spaans, Engels of Italiaans examen.

Klik hieronder voor meer informatie.

Brochure Fast Lane English

Brochure Trajecto Español

Brochure Corso Italiano

Voor informatie van de Spaanse overheid over “el Trayecto Español” klik hier.

Para información en español  sobre ‘El ‘Trayecto Español’ , haga clic aquí.