Versterkt taalonderwijs

Versterkt Spaans, Italiaans en Engels
Vanaf de eerste klas kunnen leerlingen versterkt Spaans in Trayecto Español, Italiaans in Corso Italiano of Engels in Fast Lane English volgen. Voor deze leerlingen vervalt het projectonderwijs (muziekgeschiedenis, filosofie en kunst). Al snel zal het niveau hoger zijn dan dat van de andere moderne vreemde talen en uiteindelijk zullen de leerlingen de school verlaten met een diploma dat in Europa meer mogelijkheden biedt dan het reguliere vwo-diploma. Het vraagt natuurlijk wel een extra inspanning. Doorstroming van deze afdelingen naar de reguliere vwo-opleiding is altijd mogelijk.

De versterkte talen kunnen zowel op gymnasium als op atheneum worden afgerond alsook met een bèta-pakket zoals Natuur&Techniek of Natuur&Gezondheid. Vanaf de vierde klas zijn onze docenten ‘native’ speakers die niet alleen aandacht geven aan de taal, maar ook aan de cultuur en literatuur. In het examenjaar leggen de leerlingen het reguliere Nederlandse examen af evenals een Spaans, Engels of Italiaans examen.

Brochure Fast Lane English.

Brochure Trajecto Español. Voor informatie van de Spaanse overheid over “el Trayecto Español” klik hier.

Brochure Corso Italiano of bekijk de voorlichtingsfilm met onze docenten Italiaans!