Search
Close this search box.

Mentoren

Aanspreeken steunpunt
Bij de mentor kan de leerling voor de meeste problemen of adviezen terecht. Verder begeleidt de mentor de leerlingen ook individueel. Hij of zij houdt de resultaten bij, spreekt met ouders en collega’s en roept als het nodig is de hulp in van de afdelingsleider, de schooldecaan en andere deskundigen als extra leerlingondersteuning nodig is.

Met uitzondering van de eerste klas, worden er twee mentoren per klas aangesteld. De mentor is, vooral in de eerste drie jaren, voor de leerlingen een vast steunpunt en een onmisbare schakel tussen school en thuis. De mentor heeft veel contact met de andere docenten en weet daardoor in grote lijnen wat de leerlingen in de verschillende vakken presteren. Ook als een leerling problemen heeft, op school of thuis, zal de mentor zo goed mogelijk helpen een oplossing te vinden. Ouders nemen contact op met de mentor in geval van langdurige ziekte of als er zich in het gezin of op school andere situaties voordoen die het welzijn, het gedrag of de prestaties van hun kind nadelig kunnen beïnvloeden. Op deze manier kan het welzijn van de leerling door de mentor goed in de gaten worden gehouden.