Search
Close this search box.

Het oudste lyceum

Een beetje trots zijn we er wel op: Het Amsterdams Lyceum is het oudste lyceum van Nederland. De school werd in 1917 gesticht door dr. C.P. Gunning (1886-1960), een groot voorstander van het toen nieuwe schooltype ‘lyceum’ waarin gymnasium en hbs verenigd werden. Gunning bleef als eerste rector in functie tot 1952. Zijn humanistische levensvisie verklaart de keuze voor de algemeen bijzondere grondslag van onze school.

Het gebouw aan het Valeriusplein werd in 1920 in gebruik genomen. Het is een ontwerp van de architecten Herman en Jan Baanders in de stijl van de Amsterdamse School. Ondanks de aanpassingen die voor het moderne onderwijs noodzakelijk bleken, heeft het fraaie gebouw tot op heden zijn oorspronkelijke karakter behouden.

Om die reden is het tot monument verklaard. Dit geldt ook voor het bijzondere, in siermetselwerk uitgevoerde interieur, waarvan de aula het pronkstuk vormt, niet in de laatste plaats vanwege de kunsthistorisch interessante gebrandschilderde ramen van R.N. Roland Holst. In 1939 werd aan het Olympiaplein door dezelfde architecten nog een kleine, meer zakelijk uitgevoerde vestiging gebouwd, waarin een afdeling voor individueel onderwijs (AVIO) werd gehuisvest. Hoewel deze afdeling reeds in 1943 werd gesloten, wordt hier nog steeds lesgegeven en draagt het gebouw nog steeds de naam AVIO. Sinds 2002 heeft de school een nieuwe zijvleugel, een stijlvolle uitbreiding van het hoofdgebouw, ontworpen door de architect André van Stigt. De twee gymzalen vormen daarvan het pronkstuk. In de zomer wordt gymnastiekles gegeven op het Olympiaplein op de sportvelden van Swift.