Algemeen bijzonder onderwijs

Het Amsterdams Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Dit komt op twee manieren tot uiting. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht godsdienst of herkomst. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit de grondgedachte van volledige vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat de leerstof nooit vanuit een ideologisch of dogmatisch standpunt wordt gepresenteerd en dat docenten en leerlingen elkaars mening respecteren. Wij streven naar een veilig schoolklimaat, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen.

De school biedt een breed onderwijspakket en daagt de leerlingen uit hun talenten te ontplooien. In de loop van ruim honderd jaar heeft onze school vanzelfsprekend een aantal tradities ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn ons buitenhuis Wolkenland, de viering van onze dies en deelname aan de jaarlijkse sport- en artistieke Interlyceale. Nieuwe leerlingen krijgen bij aanvang van hun eerste schooldag een warm onthaal in de aula en alle geslaagde eindexamenleerlingen krijgen een eervolle vermelding op de jaarnaamplaat in één van onze gangen. Kortom, Het Amsterdams Lyceum is een school met historie.