Oud-Leerling Organisatie

‘Eens van het Lyceum, altijd van het Lyceum’

Onze school heeft een actieve Oud-leerlingen Organisatie (OLO). De OLO heeft een kleine 1000 leden en organiseert eens per jaar in de aula voor de leden een bijeenkomst rond de 10e februari, de verjaardag van de school. Daarnaast vindt iedere 5 jaar een uitgebreide lustrumviering plaats met overdag een lesprogramma gegeven door oud docenten. 

Tevens wordt door de OLO een adressenbestand bijgehouden van oud-leerlingen en wordt tweemaal per jaar een bulletin voor OLO leden uitgegeven met nieuws en nostalgische verhalen.

De OLO heeft een eigen website, waar je meer informatie kunt vinden en waar je gemakkelijk de mogelijkheid wordt geboden om OLO lid te worden:
www.amsterdamslyceum-olo.nl