Praktische informatie

Er komt heel wat op je af tijdens een schooljaar: Wolkenland, onze talenreizen, de proefwerkweken en rapportuitreikingen of denk aan de Open Dagen voor onze toekomstige leerlingen en de jaarlijkse ouderbijdrage. In de schoolgids kunt u heel veel lezen over Het Amsterdams Lyceum. In de jaaragenda staat een overzicht van onze schoolzaken en -activiteiten evenals de schoolvakanties.

Groep 8
Jaaragenda
Lestijden
Schoolgids
Schoolregels
Absentie en Verlof
Klachten en vertrouwenspersonen