School- en eindexamens

Er komt heel wat kijken bij deze officiële schoolexamens en eindexamen. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement staan de reglementen en normeringen.

Schoolexamen
Het schoolexamen (SE) wordt in de vierde tot en met de zesde klas gedurende het cursusjaar afgenomen. In november (6e klas), begin april (5e en 6e klas) en juni (5e klas ) zijn er toetsperiodes waarin een groot deel van de vakken schriftelijk of mondeling wordt geëxamineerd. Er zijn herkansings -mogelijkheden (zie het Examenreglement), hetzij om een cijfer te verbeteren, hetzij om een gemiste toets in te halenin geval van ziekte of een andere vorm van overmacht. Voordat een kandidaat in mei van het laatste schooljaar aan het Centraal Examen mag deelnemen, moet het schoolexamen zijn afgerond. De SE-cijfers moeten voor het begin van het CE zijn doorgegeven aan de inspectie en kunnen vanaf dat moment niet meer gewijzigd worden.

Het Centraal Examen
Het Centraal Examen (CE) is een landelijk schriftelijk examen, dat in mei van het laatste schooljaar op alle scholen op dezelfde tijd wordt afgenomen. Tekenen en handvaardigheid kennen naast het schriftelijk ook nog een Centraal
Praktisch Examen.

Klik hier voor het Examenregelment-2023-2024

Programma’s voor Toetsing en Afsluiting (PTA):

VWO 4:

VWO 4 2023-2024

VWO 5:

VWO 4 2022-2023

VWO 5 2023-2024

VWO 6:

VWO 6 2023-2024

VWO 5 2022-2023

VWO 4 2021-2022