Search
Close this search box.

Bèta onderwijs

Het Amsterdams Lyceum richt zich sterk op bèta-onderwijs. In de modern ingerichte practicum lokalen hebben onze leerlingen alle mogelijkheden om praktisch en theoretisch aan de slag te gaan. Meer dan de helft van onze leerlingen volgt een Natuur&Techniek of Natuur&Gezondheid profiel, vaak in combinatie met een versterkte taal. Het Amsterdams Lyceum ontwikkelde samen met SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) een eigen leerlijn Basis Natuur Wetenschappen voor de eerste klas waarin een onderzoekende houding en het toepassen van wetenschappelijke vaardigheden de uitgangspunten. U kunt onze folder hier lezen.

Bèta in het eerste jaar
Het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Basis Natuur Wetenschappen (BNW). Twee lessen per week wordt door het zelf uitvoeren van experimenten en het bedenken van eigen onderzoekjes geleerd hoe je goed onderzoek doet. Hierbij gebruiken we voorbeelden uit de biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast hebben de leerlingen twee uur per week biologieles De kritische en speelse houding die je bij BNW ontwikkelt kan je daarna bij alle bètavakken toepassen.

Bèta in de bovenbouw
In de bovenbouw kan het eindexamenvak Natuur Leven & Technologie (NLT) worden gekozen. In dit vak worden onderwerpen tegelijkertijd vanuit een biologische, scheikundige en natuurkundige kant belicht. Er wordt dieper op de lesstof ingegaan en er worden veel practica uitgevoerd.  Ook wiskunde D kan in de bovenbouw worden gekozen. In dit vak wordt extra diep ingegaan op onderwerpen die niet bij Wiskunde B behandeld worden.

Olympiades, laten zien wat je kunt
Elk jaar neemt Het Amsterdams Lyceum deel aan Bèta-Olympiades; wedstrijden voor havo/vwo-scholieren. Zowel bij de junior voor de 3e en 4e klassers als bij de olympiade voor de bovenbouw doen onze leerlingen mee. Winnaars kunnen worden uitgezonden naar vervolgrondes. We doen mee met olympiades van biologie, science, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Deelname is stimulerend en een goede voorbereiding op de examens.

Excursies, ontdekken buiten school
Een paar keer per jaar gaan klassen van onze school op excursie naar bijvoorbeeld wetenschapsmuseum NEMO. Ook nemen we je mee naar Artis en interessante tentoonstellingen die aansluiten bij het bèta-onderwijs. De Anatomische les in het AMC is ook altijd een van de hoogtepunten voor V5 en V6.Universiteit, voorbereiden op het vervolg.

Universiteit, voorbereiden op het vervolg
We maken graag gebruik van de aanwezigheid van de twee grote universiteiten in onze stad, zoals de Science Labs van de ItsAcademy. Ook vragen wij de Universiteit van Wageningen langs te komen voor een practicum op school of komen er sprekers van de universiteit een lezing houden. In de vijfde klas organiseren we bij het vak NLT vaak een congres, waarbij leerlingen op de universiteit samenkomen met andere scholen om presentaties te geven over een wetenschappelijk onderwerp.

Jef Colle Fonds
Elk jaar komt een drietal eindexamenleerlingen in aanmerking om genomineerd te worden voor de Jef Colle Prijs. Deze onderscheiding is bestemd voor die leerling die aantoonbaar van natuurwetenschappelijk onderzoek houdt en uitblinkt in de bètavakken. De Jef Colle prijs is ingesteld ter herinnering aan onze collega, die ruim 22 jaar als docent wiskunde en natuurkunde aan de school was verbonden. De prijs is allereerst een eervolle onderscheiding, maar de winnaar ontvangt daarnaast een oorkonde, een boek en de reis- en verblijfskosten voor een trip naar een wetenschappelijke bestemming, zoals bijvoorbeeld de deeltjesversneller Cern in Geneve. Ook kunnen oud-leerlingen van Het Amsterdams Lyceum incidentele stipendia uit het Fonds ontvangen om deel te nemen aan onderzoekgericht onderwijs, bijvoorbeeld tijdens stages in het buitenland.

Klik hieronder voor meer informatie:
Brochure Jef Colle Fonds.

Bètapartners: samenwerken met Hoger onderwijs en bedrijfsleven
Het Amsterdams Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in en rond Amsterdam, die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter voor leerlingen te maken, en goed te laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepsveld.