Ouderbijdrage

Financiële ouderbijdrage

Het Amsterdams Lyceum organiseert veel extra activiteiten buiten het normale gesubsidieerde onderwijsprogramma. Dat varieert van versterkt talenonderwijs tot werkweken of reizen in ieder leerjaar, en van gezellige schoolclubs tot boeiende excursies, leuke schoolfeesten en de spannende Artistieke en Sportinterlyceales.

Om dit te kunnen betalen vraagt de school een algemene ouderbijdrage en zijn er voor werkweken, buitenlandse reizen en versterkte taalprogramma’s aparte bijdragen per activiteit. Uw kunt deze vinden in de schoolgids op deze site.

Benadrukt wordt dat alle financiële bijdragen hiervoor steeds vrijwillig zijn en dat het niet betalen daarvan nooit zal leiden tot uitsluiten van de leerling van de extra voorzieningen. Maar het is vanzelfsprekend dat sommige van onze interessante en bijzondere extra activiteiten in de toekomst wellicht zullen moeten worden afgeschaft, als er te weinig betalende deelnemers zijn. We doen dus een dringend beroep op de ouders om wel altijd naar draagkracht hieraan bij te dragen. Neem gerust contact op met de rector (tvanveen@amsterdams.com) als je hierover meer informatie wilt.

Algemene ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij de ouders een vrijwillige algemene ouderbijdrage van € 242,-. De opbrengst hiervan gaat naar een groot aantal gratis faciliteiten, zoals excursies en voorstellingen, maar ook de schoolkrant, het gebruik van kluisjes, de inauguratie, sportactiviteiten, de Interlyceales, schoolclubs, het jaarboek en de ouderdagen op Wolkenland. Daarnaast zijn er de extra personeelskosten die aan deze activiteiten en aan de reizen en werkweken zijn verbonden.

Om hierin enige zekerheid te verkrijgen, wordt de ouders gevraagd een overeenkomst met de school aan te gaan, waarin men zich onder de voorwaarden van de Regeling Ouderbijdrage bereid verklaart de bijdrage jaarlijks te zullen betalen. Deze regeling staat hier. Nadat de toelating van de leerling helemaal geregeld is, wordt een formulier met de uitnodiging tot deelname aan de Ouderbijdrageregeling toegezonden.

Voor de werkweken op Wolkenland, buitenlandse studiereizen en uitwisselingen, de versterkte talenprogramma’s Fast Lane English (FLE) en Corso Italiano (CI), alsmede voor deelname aan de Theaterklas worden aparte bijdragen gevraagd. Voor de studiereizen en de uitwisselingen geldt dat de bedragen in de schoolgids een indicatie geven van de hoogte van de uiteindelijke reissom. Vanaf de tweede klas kan worden deelgenomen aan een spaarsysteem. Meestal is het grootste deel van de reissom zo al bij elkaar gespaard, wanneer de reis plaatsvindt. De studiereizen in de vierde klas die onderdeel uitmaken van FLE en CI worden niet apart in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de bijdrage voor de versterkte talenprogramma’s

Sparen voor buitenlandse schoolreizen
Vanaf de tweede klas kan worden deelgenomen aan een spaarsysteem voor de buitenlandse reizen en uitwisselingen in de bovenbouw. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Het grote voordeel voor deelnemers hieraan is, dat het grootste gedeelte van de reissom, zo mogelijk met enige rente, al bij elkaar gespaard is, wanneer de reis gaat plaatsvinden. Vanwege de marktwerking bij het bestellen van vliegtickets met name, zijn de bedragen die hiervoor in de schoolgids staan niet meer dan een vrij nauwkeurige indicatie. De precieze hoogte van de bijdrage wordt in het jaar van deelname bepaald.