Ouderbijdrage

Financiële ouderbijdrage
Het Amsterdams Lyceum wordt beheerd door een vereniging waarvan alle ouders in principe lid zijn. Als bijdrage in de niet gesubsidieerde uitgaven van de school vraagt de vereniging van de ouders of verzorgers een ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 214,-. Als meer leerlingen uit één gezin op Het Amsterdams Lyceum zijn ingeschreven, betaalt men voor het tweede kind 75% en voor ieder volgend kind 50% van dit bedrag.

Veel uitgaven die voor het huidige onderwijs noodzakelijk zijn, worden niet volledig gesubsidieerd. Daarbij valt allereerst te denken aan zaken waarvan de leerling bij het onderwijs direct profijt heeft: een uitgebreide bibliotheek, een goed uitgerust computerlokaal en voldoende audiovisuele middelen, maar ook toneel- en muziekvoorstellingen in de aula, de schoolkrant, de leerlingenclubs, zoals de roeivereniging De Drietand en buitenschoolse activiteiten die door de leerlingenvereniging worden georganiseerd. Daarnaast gaat een deel van de ouderbijdrage naar de werkweken in ons eigen schoolbuitenhuis Wolkenland, de buitenlandse reizen en excursies. Bij activiteiten waarvoor wel een aparte bijdrage geheven wordt, geeft het betalen van de ouderbijdrage recht op kortingen.

Voor werkweken op Wolkenland, buitenlandse studiereizen en uitwisselingen, Fast Lane English, Corso Italiano en deelname aan de Theaterklas wordt een aparte bijdrage in rekening gebracht. Zie de tabel onderaan deze pagina.

Sparen voor schoolreizen
Ten aanzien van de bedragen voor de studiereizen en de uitwisselingen geldt dat deze een indicatie geven van de hoogte van de uiteindelijke reissom. Dit komt met name doordat de prijs van de vliegtickets sterk aan marktwerking onderhevig zijn en soms lager en dan weer eens wat hoger uitvallen.Vanaf de tweede klas kan worden deelgenomen aan een spaarsysteem, zodat al een groot gedeelte van de reissom met rente bij elkaar gespaard is, wanneer de reis plaatsvindt.

Tegemoetkoming schoolkosten
Ouders met kinderen in het voorgezet onderwijs tot 18 jaar hoeven geen aparte aanvraag meer in te dienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen. Met ingang van 2010 maakt dit deel uit van het kindgebonden budget (WKB) dat als toeslag bij de Belastingdienst kan worden aangevraagd, voor zover het al niet automatisch wordt toegekend. Deze toeslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het inkomen van de ouders.

Naast deze regeling van de rijksoverheid, worden soms ook op gemeentelijk niveau bijdragen in de studiekosten verleend. In Amsterdam zijn de hiervoor geldende regelingen per stadsdeel verschillend. Nadere informatie kan dan ook het best worden ingewonnen op het gemeentehuis van de woonplaats of het stadsdeelkantoor.

Schoolkosten per klas
Naast de huisvesting en het onderwijs worden de boeken bekostigd door de overheid. De kosten voor schoolreizen, werkweken, versterkt taalonderwijs, etc staan hieronder per klas weergegeven.

tabel schoolkosten: