De eerste klas

Leren leren
In de eerste klassen wordt één studieles per week gegeven aan kleine groepen. In deze studielessen leren de leerlingen hoe ze hun werk moeten indelen en hoe ze zelfstandig kunnen werken, ze ‘leren leren’. Daarnaast wordt er in de studielessen met de mentor van alles besproken wat de leerlingen persoonlijk of als klas bezighoudt.

Een nieuw vak
Naast de reguliere vakken volgen de leerlingen Basis Natuurwetenschappen (BNW). Binnen dit vak, dat door Het Amsterdams Lyceum is ontwikkeld, maken de leerlingen kennis met de eerste uitgangspunten van de natuurwetenschappelijke benadering. Het experiment en de daarbij behorende verwondering vormen het uitgangspunt van de lessen.

Projectonderwijs
Tevens is er een aantal bijzondere projecten die gedurende een periode van tien weken in het lesrooster worden opgenomen. Dit betreffen onder andere de onderwerpen filosofie, de geschiedenis van de stad Amsterdam, wereldgodsdiensten en muziekgeschiedenis.

Versterkte talen
Voor leerlingen met een bijzondere belangstelling voor vreemde talen zijn er versterkte talenprogramma’s aan in Spaans (Trayecto Español), Engels (Fast Lane English) en Italiaans (Corso Italiano). In de onderbouw volgen de deelnemers aan de versterkte talenprogramma’s verder de gewone vakken van de basisvorming, maar zij volgen géen projectonderwijs. Klik hier voor “versterkte talen”.

Buitenschoolse activiteiten
Naast de activiteiten die voor alle leerlingen worden georganiseerd, zijn er ook speciaal voor de eersteklassers buitenschoolse activiteiten:

De clubavond
Op deze avond kunnen de nieuwe leerlingen kennis maken met de negen schoolclubs en zich aanmelden om daar lid van te worden. De Clubavond is altijd in de eerste helft van september.

De werkweek op Wolkenland
De eerste klassen zijn altijd de eerste klassen die in het schooljaar een week naar ons schoolbuitenhuis gaan, zodat ze elkaar en de mentor al snel leren kennen.

Het eerste klastoernooi
Ergens in het voorjaar zijn de eerste klassers drie dagen lang in een culturele en sportieve competitie bezig met hun klas zo goed mogelijk te presenteren.