Bibliotheek

Er is op school een goed voorziene bibliotheek voor de vakken Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Mede dankzij de hulp van bibliotheekouders’ kunnen leerlingen dagelijks boeken raadplegen en lenen. De docenten Nederlands en moderne vreemde talen zorgen ervoor dat leerlingen regelmatig boeken lenen en lezen, zodat ze in de bovenbouw zelfstandig aan hun boekenlijsten kunnen werken.

Voor leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas is er een aparte afdeling jeugdliteratuur, met honderden voor deze leeftijdsgroep geselecteerde boeken.

Het gebruik van de bibliotheek is uiteraard gratis, maar om het te laat terugbrengen tegen te gaan, is er wel een boetesysteem. De bibliotheek is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.30 – 15.30 uur, op vrijdags van 09.30 – 13.30 uur.

De leerlingen kunnen via de homepage (klik hier) van de bibliotheek een eigen account aanmaken, boeken reserveren en verlengen. Ook is het mogelijk met behulp van de homepage naar diverse websites te gaan met achtergrondinformatie.