Inhalen toetsen

Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling door ziekte of een andere geldige reden een toets mist. Het is vervolgens aan de leerling om zo snel mogelijk met de desbetreffende docent contact op te nemen over het inhalen van de toets.

Er zijn drie inhaalmomenten in de week; op maandag, dinsdag en donderdag het 8e en 9e uur in lokaal 26. De docent zorgt na onderlinge afstemming dat er een toets klaarligt voor de leerling. Eventueel kan worden afgeweken van deze inhaalmomenten en een andere dag en tijd worden afgesproken.