Kunst en cultureel onderwijs

Kunstonderwijs
Leerlingen met interesse in kunst en cultuur kunnen op Het Amsterdams Lyceum goed terecht. Onze leerlingen kunnen eindexamen doen in de kunstvakken tekenen of handvaardigheid. In de onderbouw zijn beide vakken een verplicht onderdeel van ons onderwijs. Daarnaast wordt in de bovenbouw het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) aangeboden.

Alle leerlingen volgen in de onderbouw zowel tekenen als handvaardigheid. Vanaf de vierde klassen kan in alle profielen voor één van beide vakken worden gekozen om eindexamen in te doen. 

Binnen de kunstvakken maken onze leerlingen kennis met veel verschillende technieken, waaronder de traditionele als digitale media, en oefenen ze zich in conceptueel denken en creatief oplossen van beeldende vraagstukken. Er worden regelmatig exposities van geproduceerde kunstwerken georganiseerd, meestal in het kader van het schoolexamen. Kunstgeschiedenis is hier een vast onderdeel van het programma.

Veel leerlingen die hiervoor kiezen komen in de creatieve sector terecht, maar ook leerlingen die later een heel ander beroep zijn gaan uitoefenen geven aan dat ze veel aan het volgen van deze vakken hebben gehad. 

Naast tekenen en handvaardigheid volgen alle atheneumleerlingen (met uitzondering van de leerlingen die versterkt Spaans of Italiaans volgen, zij volgen een ander cultuurvak) in de vierde klas het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige vorming). Bij dit vak maken de leerlingen kennis met een breed scala aan kunstdisciplines, onder andere door het bezoeken van voorstellingen en exposities. Deze excursies worden grotendeels gefinancierd uit budget van de Cultuurkaart, die al onze leerlingen vanaf de eerste klas ontvangen. 

Leerlingen met een beeldende interesse kunnen ook terecht bij een aantal schoolclubs, zoals de etsclub en de videoclub en kunnen zich aanmelden voor de jaarlijkse Artistieke Interlyceale. 

Los van de kunstvakken organiseren we jaarlijks activiteiten zoals een kunst- en cultuurdag voor alle derdeklassers, en een bezoek aan het IDFA of het Movies that Matter filmfestival. Daarnaast bezoeken we ook in breder cultureel verband regelmatig een van onze grote kunstmusea.

Klik hier om meer werk van onze leerlingen te zien.

Muziek
Muziekles vindt plaats in de onderbouw, klas 1 en 2. In deze twee leerjaren wordt er een muzikale basis gelegd en wordt er vooral heel veel gezongen en gespeeld. Daarnaast is er aandacht voor luisteren, presenteren, reflecteren en componeren. Musiceren draagt bij aan positieve schoolprestaties, bevordert het tevens discipline en doorzettingsvermogen

In het eerste leerjaar leren alle leerlingen de ukelele bespelen en maken zij kennis met het notenschrift. In het tweede leerjaar komt o.a. de popgeschiedenis aan bod. Vanaf de derde klas is er de mogelijkheid jezelf muzikaal door te ontwikkelen bij de muziekclub. De muziekclub is toegankelijk voor alle leerjaren. Alle muziekstijlen komen hier aan bod. Twee keer per jaar geven de leerlingen muziekvoorstellingen.

Theaterklas
De Theaterklas bestaat uit vier afdelingen van tienweekse trainingen: Opleiding Toneel, Special Projects en Theatertechniek. Eerste en tweede klas leerlingen kunnen zich inschrijven voor deze trainingen die allemaal worden afgesloten met een presentatie. Vanaf de derde klas kunnen leerlingen zich inschrijven voor de Opleiding Toneel. Diverse docenten geven les in spel, stem, beweging en theater maken. De opleiding beslaat ruim drie jaar en wordt afgesloten met een afstudeervoorstelling. Deze voorstelling wordt een aantal keren in het theater gespeeld en beoordeeld door een externe vakcommissie. Leerlingen die de opleiding met succes doorlopen, behalen een Theaterklas Certificaat. Een hoog percentage leerlingen stroomt door naar een kunstvakopleiding. Naast de Opleiding Toneel, worden het hele jaar door Special Projects georganiseerd. Deze projecten zijn speciaal voor leerlingen met een talent op het gebied van dans, zang en muziek. Binnen deze projecten wordt gewerkt aan onderdelen van diverse producties van de Theaterklas. Een aparte afdeling binnen de Theaterklas is Theatertechniek waar de leerlingen leren werken met licht, geluid en projectie en aan decorbouw doen. Anders dan de Toneelklas is dit geen gestructureerde opleiding. Leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren en hoeveel tijd hieraan besteed wordt. De leerlingen van Theatertechniek doen onder andere de technische ondersteuning van alle producties van de Theaterklas. We zijn reuzetrots op onze Theaterklas!