Zij-instroom

Zij-instroom is een ingrijpende gebeurtenis waarbij je het liefst zo snel mogelijk wil weten of je geplaatst kan worden. Helaas kunnen we dat meestal pas na de overgangsvergaderingen, aan het einde van het schooljaar, definitief laten weten. Je moet er rekening mee houden dat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is.

Rond de meivakantie starten wij een wachtlijst en zullen we je eventueel vragen om aanvullende informatie. Aan het einde van het schooljaar nemen we contact met je op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om bij ons geplaatst te worden. Je moet van je oude school dan wel een bevordering naar het gewenste leerjaar hebben. Leerlingen die verhuizen of geen school hebben, krijgen voorrang bij plaatsing. In een enkel geval kunnen we eerder een beslissing nemen en dat laten we je dan natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Als je wilt zij-instromen op Het Amsterdams Lyceum, stuur je een e-mail met je verzoek naar: Mevrouw A.E. Drosterij voor klas 2 en 3, adrosterij@amsterdams.com en de heer T. Volbeda voor klas 4 en 5, tvolbeda@amsterdams.com.

Het is belangrijk dat je bij de mail de volgende documenten voegt:

– Motivatiebrief van de leerling

– Meest recente cijferlijst

– Schoolwisselaarsformulier

– Oki-doc (onderwijskundig informatiedocument)

Profielkeuzeformulier voor klas 4 of 5.

Dank voor je aanmelding.