Dagelijks Bestuur (DB)

Leerlingen besturen en organiseren
Het Dagelijks Bestuur (DB) is een groep leerlingen die schoolfeesten organiseert, de afvaardiging voor de Interlyceales samenstelt en daarnaast bij tal van andere gelegenheden assistentie verleent of als officiële vertegenwoordiging optreedt. Kandidaat-leden voor het DB kunnen zich aan het begin van ieder schooljaar opgeven bij de rector. Het DB bestaat uit een kern, het bestuur, en een groter aantal helpers dat bij de organisatie wordt ingezet. Twee docenten geven leiding aan de dagelijkse gang van zaken bij het DB. Leerlingen leren als DB-lid de school vanuit een geheel ander perspectief kennen en doen organisatorische ervaring op.

Klik hier voor de facebookpagina van Het Dagelijks Bestuur.