Interlyceale

Sportieve en artistieke traditie
Tot een van de leukste tradities van de school behoort de deelname aan de Interlyceales. Sinds 1935 ontmoeten de oudste lycea van Nederland elkaar jaarlijks in zowel een culturele als een sportieve manifestatie, die respectievelijk de Artistieke Interlyceale en de Sport Interlyceale heten.

De Artistieke Interlyceale is een cultureel concours dat bestaat uit toneel, muziek, dans en beweging, eloquentia, opstel, fotografie, tekenen, handvaardigheid, dammen, schaken en bridge.

De Sport Interlyceale vindt steeds aan het eind van de zomer plaats en bestaat dan ook vooral uit veldsporten. De school wordt bij elk van deze manifestaties vertegenwoordigd door zo’n 100-150 leerlingen. De deelnemende scholen organiseren de Interlyceales bij toerbeurt. Naast het competitie-element speelt de gezelligheid een grote rol, reden waarom er altijd wordt geëindigd met een groot feest. Naast Het Amsterdams Lyceum zijn op dit moment de deelnemende scholen: Het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven, Het Baarnsch Lyceum uit Baarn en Het Kennemer Lyceum uit Overveen.