Onze school

Het Amsterdams Lyceum is een school voor categoraal VWO-onderwijs waar een gymnasium- of een atheneumdiploma behaald kan worden. Daarnaast kunnen leerlingen een internationaal erkend certificaat versterkt Engels, Spaans of Italiaans behalen. Het Amsterdams Lyceum bestaat ruim honderd jaar, is een school met tradities maar wel met het onderwijs van nu. Ons uitgangspunt is het bijzonder neutraal onderwijs. Iedereen is welkom ongeacht godsdienst en herkomst. We respecteren elkaars mening.

Het oudste lyceum
Algemeen bijzonder onderwijs
Organisatie
Schoolplan
Duurzaamheid school
Schoolresultaten en Bestuursverslag
Medezeggenschap en Ouderraad
Statuten en reglementen