metamenu

Magister Vandaag

Hero

Vereniging, bestuur en toezicht

Het Amsterdams Lyceum wordt in stand gehouden door een schoolvereniging. Bij de aanmelding wordt de ouders gevraagd lid te worden van deze vereniging Het Amsterdams Lyceum en vrijwel iedereen doet dat. Ook alle personeelsleden van de school zijn lid van de vereniging, die een belangrijke rol heeft bij het bewaken van de bijzondere identiteit en de eigen traditionele waarden van de school.

Aan het hoofd van de schoolorganisatie staat de Rector-Bestuurder, die samen met de schoolleiding verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de doelmatige besteding van de financiële middelen. De Rector-Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht die vrijwel geheel bestaat uit ouders van onze leerlingen. De Raad van Toezicht wordt door de Algemene Vergadering van de vereniging benoemd.

Klik hier voor de gegevens van de Rector-Bestuurder, de overige leden van de schoolleiding en de leden van de Raad van Toezicht. In het overzicht worden tevens de hoofd- en nevenfuncties van deze functionarissen vermeld.

 

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook