metamenu

Magister Vandaag

Hero

Algemeen bijzondere grondslag

Het Amsterdams Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Dit komt op twee manieren tot uiting in het dagelijks beleid van de school. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht godsdienst of herkomst, mits zij voldoende leercapaciteiten hebben voor een van onze opleidingen. Verder wordt het onderwijs gegeven vanuit de grondgedachte van volledige vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat de leerstof nooit vanuit een ideologisch of dogmatisch standpunt wordt gepresenteerd en dat docenten en leerlingen ieders mening moeten respecteren. Het spreekt vanzelf dat intolerante of agressieve uitingen in strijd zijn met dit uitgangspunt en daarom niet worden geaccepteerd.

Ons doel is de leerlingen een zodanige ontwikkeling te laten doormaken dat zij na het behalen van een waardevol diploma optimaal kunnen deelnemen aan vervolgonderwijs en goed kunnen functioneren in de maatschappij. Dat willen wij bereiken door het creëren van een inspirerende leeromgeving. De school biedt een breed onderwijspakket en daagt de leerlingen daarnaast uit via vele activiteiten buiten de reguliere lessen hun talenten volop te ontplooien. De verwachtingen die we van onze leerlingen hebben, zetten we om in duidelijke eisen aan hun leerprestaties en we gebruiken de evaluatie van die leerprestaties steeds als basis voor begeleiding en hulp bij het leerproces.

Een prettige werksituatie voor leerlingen en personeel is voor het onderwijsleerproces een noodzakelijke voorwaarde. Wij streven dus voortdurend naar een ordelijk en veilig school klimaat. In onze school waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen, willen wij elkaar ‘kennen’, in die zin dat wij elkaar bij de les willen houden en elkaar willen verplichten tot respectvol gedrag jegens de ander.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook