metamenu

Magister Vandaag

Hero

Verlof

Tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, moet hij of zij op grond van de Leerplichtwet aan een school staan ingeschreven en deze school geregeld bezoeken. Dit laatste betekent onder meer dat alleen wanneer het beroep van de ouders of de verzorgers dat noodzakelijk maakt, de leerling van de rector toestemming kan krijgen om in schooltijd met hen op vakantie te gaan. Die toestemming kan slechts één maal per schooljaar voor maximaal tien lesdagen worden verleend en kan nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken. Daarnaast kan bij hoge uitzondering wegens gewichtige omstandigheden door de rector verlof worden verleend om de school niet te bezoeken.

Is voor dit verlof een periode langer dan tien dagen noodzakelijk, dan beslist de leerplichtambtenaar. Wanneer de leerplichtige leerling de school verzuimt zonder geldige reden, is de school verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Dit gebeurt bij drie dagen aaneengesloten verzuim of wanneer in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de lessen werd verzuimd. Verlof kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kan bij de rector een formulier worden opgehaald.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook