Search
Close this search box.

Van de rector juli 2022

Deze nieuwsbrief heeft iets te lang op zich laten wachten en dat terwijl er de afgelopen maanden juist veel is gebeurd op school. Ik hoop maar dat u door uw kind goed op de hoogte bent gehouden.

Lustrum
Dit jaar bestaat de school 105 jaar. Daar hebben we natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan, al was dat wel wat later in het schooljaar in verband met de beperkingen waar we door corona mee te maken hadden.

Lustrumrevue
In de week van 4 april werd er ‘s avonds een voorstelling opgevoerd voor de leerlingen van de school. In deze lustrumrevue traden medewerkers en leerlingen gezamenlijk op. Op het podium kon je een lerares Duits zien vuurspuwen, schoonmakers een Braziliaanse dans zien opvoeren, docenten zien dansen en zingen, docenten zien acrobatieken en nog veel meer. Dit alles binnen een verhaal geschreven door David Meijer en onder zijn bevlogen, enthousiasmerende en professionele regie.

Vossenjacht
De week daarna vonden op drie dagen verschillende activiteiten plaats. Op woensdag was er de traditionele Vossenjacht. Rond het Leidseplein hadden medewerkers zich vermomd opgesteld en het was aan de leerlingen om ze te vinden en in groepjes van vier een selfie met de ‘vos’ te maken. ’s Ochtends was de beurt aan klas 1, 2 en 3, in de middag konden de leerlingen uit de bovenbouw op jacht.

Efteling
Op vrijdag 15 april werd de lustrumweek afgesloten met een bezoek aan de Efteling. Achttien bussen vertrokken ’s ochtends richting Kaatsheuvel. Zoals in die hele week was het mooi weer en het bezoek was een groot succes. Het was heerlijk om na alle coronabeperkingen allemaal samen, leerlingen en medewerkers, te genieten van een dagje sprookjes en achtbanen.

Maya
Elk lustrum kiezen we een goed doel waarvoor we geld willen ophalen. De keuze gaat daarbij altijd naar projecten die met onderwijs en kinderarbeid te maken hebben. Deze keer was er een heel geschikte kandidaat: Maya Universe Academy. Met deze school in Nepal hebben we namelijk al een sterke band omdat een groep oud-leerlingen heel actief betrokken is bij dit sympathieke project. Leerlingen van onze school zijn in hun zesde jaar ook een aantal keren naar Nepal geweest om ter plekke te helpen.
Klas 4, 5 en 6 lieten zich sponsoren bij hun triatlon (zwemmen, fietsen, rennen) en klas 1,2 en 3 bedachten samen met hun mentoren zelf een sponsoractiviteit voor de donderdag, de dag waarop dit  alles plaatsvond.
Het resultaat overtrof alle verwachtingen. De leerlingen slaagden erin meer dan €63.000 euro op te halen en voor elke euro was De Wilde Ganzen bereid gevonden 50 cent toe voegen. Met het aldus gerealiseerde bedrag kunnen alle ambities die aan onze actie gekoppeld waren worden waargemaakt.
Ik wil 1B nog even apart vermelden. Zij slaagden erin als klas het meeste geld in te zamelen en lieten daarbij de “concurrentie” ver achter zich. Zij worden in de laatste schoolweek om die reden op een speciaal uitje getrakteerd.

Examens
Na de meivakantie begonnen de examens voor de leerlingen in de 6e klas. Zij hebben natuurlijk grote delen van hun schooltijd online of hybride les gehad. Gelukkig heeft de minister daar een passende compensatie voor gevonden. Er zijn drie examenperioden, zodat leerlingen examens kunnen spreiden. Ze kunnen gebruik maken van twee in plaats van één herkansing en ten slotte kunnen ze als dat nodig is hun duim op een vak leggen.
Periode twee is nu net afgerond en de resultaten tot nu toe zien er veelbelovend uit. Ik ben ervan overtuigd dat er een mooi slagingspercentage zal worden behaald.

Groep 8
In eerste instantie konden de leerlingen uit groep 8 geen middelbare scholen bezoeken. In plaats daarvan moesten ze hun informatie via filmpjes op onze website verkrijgen. Daarnaast hebben we net als vorig jaar een Ontmoet & Groet georganiseerd waarin achtstegroepers kennis konden maken met leerlingen en mentoren uit klas een en twee van onze school.
Uiteindelijk bleek het toch nog mogelijk leerlingen fysiek op school te ontvangen. We hebben daarvoor in zeer korte tijd  “Een wandeling door Het Amsterdams Lyceum” georganiseerd. Een hele zaterdag lang konden achtstegroepers in groepjes van tien onder leiding van leerlingen uit onze eerste klas de school even bekijken. Dit gebeurde in tijdsloten van 30 minuten. De ouders kregen in de tijd dat hun kinderen werden rondgeleid iets te drinken in de aula van de school en ze werden daar door collega’s geïnformeerd over alles wat ze wilden weten.

Aanmelding
We hebben dit jaar weer mogen vaststellen dat leerlingen graag naar Het Amsterdams komen. In het systeem van Loting en Matching hadden meer dan 200 leerlingen onze school als eerste voorkeur opgegeven. Uiteindelijk zijn 186 leerlingen in onze eerste klassen geplaatst voor het komende schooljaar. We gaan ervoor zorgen dat ze een waardevolle schooltijd zullen hebben.

Ten slotte
Er komen nog spannende weken aan met de uitslag van de examens en de bevorderingen. Sommige leerlingen zullen misschien ook nog een weekje zomerschool moeten doen om over te gaan. Ik wens iedereen een goed resultaat en als alles is afgerond een welverdiende vakantie.

Tom van Veen
Rector-bestuurder

Oh ja, er was ook nog brand op het dak van de school, maar dat is gelukkig met een sisser afgelopen.