metamenu

Magister Vandaag

Hero

Rookbeleid

Het Amsterdams Lyceum voert een indringend ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken. Voorlichting over de kwalijke gevolgen van roken komt onder andere aan de orde in de biologieles in de tweede klassen. Roken is daarom tijdens schooltijd, van acht uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags niet toegestaan. Dat is ook het geval bij activiteiten voor leerlingen die buiten die tijden op school georganiseerd worden. Onderbouwleerlingen mogen ook niet roken tijdens door de school georganiseerde activiteiten buiten school, zoals werkweken en excursies. Voor bovenbouwleerlingen geldt dat zij desnoods tijdens buitenschoolse activiteiten op door de begeleidende docenten aan te geven plaatsen en tijden mogen roken. Daarbij zal bij buitenlandse excursies veelal worden aangesloten bij regels die reeds ter plaatse gelden.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook