Inhalen toetsen

Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling door ziekte of een andere geldige reden een toets mist. Het is vervolgens aan de leerling om zo snel mogelijk met de desbetreffende docent contact op te nemen over het inhalen van de toets. Er zijn twee inhaalmomenten in de week; op maandag en woensdag het 8e en […]

Bibliotheek

Er is op school een goed voorziene bibliotheek voor de vakken Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het gebruik van de bibliotheek is gratis. De bibliotheek is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.30 – 15.30 uur, op vrijdags van 09.30 – 13.30 uur. Boeken reserveren, verlengen of een account aanmaken? klik hier.

Ouderbijdrage

Financiële ouderbijdrage Het Amsterdams Lyceum organiseert veel extra activiteiten buiten het normale gesubsidieerde onderwijsprogramma. Dat varieert van versterkt talenonderwijs tot werkweken of reizen in ieder leerjaar, en van gezellige schoolclubs tot boeiende excursies, leuke schoolfeesten en de spannende Artistieke en Sportinterlyceales. Om dit te kunnen betalen vraagt de school een algemene ouderbijdrage en zijn er […]

Schoolgids

In onze schoolgids kun je heel veel informatie over Het Amsterdams Lyceum nog eens rustig doorlezen. Klik hieronder om de gids te openen:Schoolgids

Lestijden

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, om 8.30 uur de tweede. De eerste bel betekent dat je toegang hebt tot het schoolgebouw, de tweede bel dat de lessen beginnen en je in het lokaal moet zijn. Elke les duurt 50 minuten. Er zijn twee pauzes, die 25 minuten duren. In de pauzes gaan de […]

Jaaragenda

Alle data betreffende excursies, projecten, proefwerkweken, rapporten, driehoeksgesprekken en nog veel meer staan vermeld in onze jaaragenda. Bekijk hier de jaaragenda voor alle jaarlagen voor 2023-2024! Vakanties 2023-2024 Herfstvakantie zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023 Kerstvakantie zaterdag 23 december 2022 t/m zondag 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie      zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari […]

Groep 8

Eind januari 2024 ontvangen we je graag op Het Amsterdams Lyceum tijdens de Informatieavond, de Informatiemiddag of de Open dag. De volgende data zijn belangrijk om te noteren!  Bij de Informatiedagen gaan we werken met tijdsloten. De rector en de regent van het DB (de leerlingenraad) zullen je allerlei nuttige informatie vertellen over onze school.  […]

Praktische informatie

Er komt heel wat op je af tijdens een schooljaar: Wolkenland, onze talenreizen, de proefwerkweken en rapportuitreikingen of denk aan de Open Dagen voor onze toekomstige leerlingen en de jaarlijkse ouderbijdrage. In de schoolgids kunt u heel veel lezen over Het Amsterdams Lyceum. In de jaaragenda staat een overzicht van onze schoolzaken en -activiteiten evenals […]