Zorgondersteuning

Er zijn op Het Amsterdams Lyceum vele vormen van zorgondersteuning, variërend van studiehulp bij taalproblemen tot begeleiding bij persoonlijke problemen. Een uitgebreide beschrijving is hieronder te lezen of download ons document Overzicht-zorgondersteuning. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school Ondersteuning bij specifieke vakken, dyslexie en dyscalculie Hoe werkt de school hieraan? Nederlands   Leerlingen uit de […]

Bibliotheek

Onze school beschikt over een mooie bibliotheek.

Oud-Leerling Organisatie

‘Eens van het Lyceum, altijd van het Lyceum’ Onze school heeft een actieve Oud-leerlingen Organisatie (OLO). De OLO heeft een kleine 1000 leden en organiseert eens per jaar in de aula voor de leden een bijeenkomst rond de 10e februari, de verjaardag van de school. Daarnaast vindt iedere 5 jaar een uitgebreide lustrumviering plaats met overdag […]

School- en eindexamens

Er komt heel wat kijken bij deze officiële schoolexamens en eindexamen. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement staan de reglementen en normeringen. SchoolexamenHet schoolexamen (SE) wordt in de vierde tot en met de zesde klas gedurende het cursusjaar afgenomen. In november (6e klas), begin april (5e en 6e klas) en […]

Rapport en overgangsnormen

RapportenDrie keer per jaar wordt er een cijferrapport uitgereikt. De docent is verplicht de leerlingen mee te delen hoe de cijfers voor toetsen en rapporten tot stand komen. Vóór elke rapportvergadering deelt de docent de rapportcijfers aan de leerlingen mee.  Bij alle vakken is er in klassen 1, 2 en 3 sprake van een voortschrijdend […]

Leerlingbegeleiding / Zorgondersteuning

Er zijn op Het Amsterdams Lyceum vele vormen van leerlingbegeleiding, variërend van studiehulp bij taalproblemen tot begeleiding bij persoonlijke problemen. Hieronder lichten wij kort toe waar onze leerlingbegleiding uit bestaat. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in ons document Zorgondersteuning en in ons Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025. ZorgcoördinatorenEen leerling wordt door zijn of haar mentor aangemeld bij […]

Leerlingen

Onze leerlingen maken de school! Naast de reguliere lessen bieden we onze leerlingen op verschillende manieren ondersteuning variërend van studiehulp bij taalproblemen tot begeleiding bij persoonlijke problemen. Daarnaast kunnen leerlingen die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur meedenken en -helpen bij de organisatie van tal van activiteiten. Na het eindexamen kunnen leerlingen lid worden van onze […]

Mentoren

Aanspreek– en steunpuntBij de mentor kan de leerling voor de meeste problemen of adviezen terecht. Verder begeleidt de mentor de leerlingen ook individueel. Hij of zij houdt de resultaten bij, spreekt met ouders en collega’s en roept als het nodig is de hulp in van de afdelingsleider, de schooldecaan en andere deskundigen als extra leerlingondersteuning […]

Dagelijks Bestuur (DB)

Leerlingen besturen en organiserenHet Dagelijks Bestuur (DB) is een groep leerlingen die schoolfeesten organiseert, de afvaardiging voor de Interlyceales samenstelt en daarnaast bij tal van andere gelegenheden assistentie verleent of als officiële vertegenwoordiging optreedt. Kandidaat-leden voor het DB kunnen zich aan het begin van ieder schooljaar opgeven bij de rector. Het DB bestaat uit een […]