Kunst en cultureel onderwijs

KunstonderwijsLeerlingen met interesse in kunst en cultuur kunnen op Het Amsterdams Lyceum goed terecht. Onze leerlingen kunnen eindexamen doen in de kunstvakken tekenen of handvaardigheid. In de onderbouw zijn beide vakken een verplicht onderdeel van ons onderwijs. Daarnaast wordt in de bovenbouw het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) aangeboden. Alle leerlingen volgen in de […]

Profielkeuze

De Tweede FaseNa de derde klas volgt de Tweede Fase van de schoolopleiding. Alle leerlingen kiezen een profiel (vakkenpakket) waarop ze zich de laatste drie jaar zullen concentreren. Er zijn vier profielen: Cultuur&Maatschappij (C&M), Economie&Maatschappij (E&M), Natuur&Gezondheid (N&G) en Natuur&Techniek (N&T). Elk van de vier profielen sluit aan bij de vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs […]

Versterkt taalonderwijs

Versterkt Spaans, Italiaans en EngelsVanaf de eerste klas kunnen leerlingen versterkt Spaans in Trayecto Español, Italiaans in Corso Italiano of Engels in Fast Lane English volgen. Voor deze leerlingen vervalt het projectonderwijs (muziekgeschiedenis, filosofie en kunst). Al snel zal het niveau hoger zijn dan dat van de andere moderne vreemde talen en uiteindelijk zullen de […]

Gymnasium of atheneum

In de loop van het eerste jaar wordt in overleg met ouders en leerling door de mentor en de andere docenten bepaald welke opleiding de leerling na dat jaar gaat volgen: gymnasium of atheneum. Zowel het atheneum als het gymnasium kunnen worden uitgebreid met een versterkte taal; Trayecto Español, Fast Lane English of Corso Italiano. […]

De eerste klas

Leren lerenIn de eerste klassen wordt één studieles per week gegeven aan kleine groepen. In deze studielessen leren de leerlingen hoe ze hun werk moeten indelen en hoe ze zelfstandig kunnen werken, ze ‘leren leren’. Daarnaast wordt er in de studielessen met de mentor van alles besproken wat de leerlingen persoonlijk of als klas bezighoudt. Een nieuw vakNaast […]

Het onderwijs

Het Amsterdams Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht godsdienst of herkomst. De leerstof wordt nooit vanuit een ideologisch of dogmatisch standpunt gepresenteerd en dat docenten en leerlingen elkaars mening respecteren. Wij streven naar een veilig schoolklimaat, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen.