Werken bij/met…

  Onze vacatures zijn te vinden op Meesterbaan. Aanbestedingen van Het Amsterdams Lyceum zijn te vinden op Tendernet. Op dit moment zijn er geen lopende aanbestedingen voor onze school.

School-en afdelingleiders

Schoolleiding de heer T. van Veen Rector-Bestuurder tvanveen@amsterdams.com 020- 5747 742 de heer T. Volbeda Conrector tvolbeda@amsterdams.com 020-5747 753 mevrouw S. Ludwig Conrector sludwig@amsterdam.com 020-5747 759 Afdelingsleiders Klas 1 mevrouw A. Drosterij adrosterij@amsterdams.com 020 5747 741 Klas 2 de heer R. Winkel rwinkel@amsterdams.com 020 5747 691 Klas 3 de heer R. Piet                                 rpiet@amsterdams.com 020 5747 […]

Klachten en vertrouwenspersonen

Klachten kunnen het best eerst bij de schoolleiding kenbaar worden gemaakt. Mogelijk kan de klacht dan direct verholpen worden. Wie eerst advies wil over te ondernemen stappen, kan zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon, met name bij klachten over seksuele intimidatie, racisme en geweld. Daarnaast fungeren twee docenten, de heer Wouter van Wijk en mevrouw […]

Absentie en Verlof

AbsentieBij ziekte of afwezigheid vragen wij aan ouders/verzorgers dit op de dag zelf telefonisch aan de afdelingsleider te melden. Er kan gebeld worden tussen 7.45 uur en 8.30 uur. Spreek een voicemailbericht in wanneer er niet wordt opgenomen. Vermeldt naam, klas, de reden en duur van de afwezigheid en het telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent. […]

Contact

Het Amsterdams LyceumValeriusplein 151075 BJ Amsterdam Telefoon: 020 – 574 77 44E-mail: het@amsterdamslyceum.nl Tramlijn 2 en 24 en buslijn 15 stoppen dicht bij de school. Het Haarlemmermeerstation, eindpunt van veel bussen uit omliggende gemeenten, ligt op acht minuten lopen van de school. Betaald parkeren (€4,50 per uur) kan in de buurt waar genoeg parkeergelegenheid is.