metamenu

Magister Vandaag

Hero

Faciliteiten

BOEKENFONDS                                                                                                                                                                                                                                                            Aan het begin van ieder schooljaar worden de benodigde schoolboeken aan de leerlingen in bruikleen gegeven. De ouders ontvangen ieder jaar een lijst van materiaal dat daarnaast nog door de leerlingen zelf moet worden aangeschaft. Bij verlies of meer dan gebruikelijke slijtage van boeken die in bruikleen worden verstrekt, kan een boete in rekening worden gebracht.

HUISWERKKLAS                                                                                                                                                                                                                                                            Als een leerling moeite heeft met de techniek van het huiswerk maken of zich thuis niet goed kan concentreren, kan het zin hebben naar de huiswerkklas te gaan, waar onder toezicht huiswerk gemaakt wordt. De huiswerkklas is elke schooldag tot 16:45 uur.

STUDIERUIMTE/MEDIATHEEK                                                                                                                                                                                                                                         In deze ruimte zijn lesboeken, naslagwerken en computers aanwezig. De leerlingen studeren onder toezicht.

In de tweede fase moet de leerling regelmatig op allerlei manieren zelfstandig informatie verzamelen en verwerken. Bovendien kent het rooster in de bovenbouw noodgedwongen tussenuren, tijd die de leerling kan gebruiken om te studeren. Voor deze activiteiten staan de mediatheek en de bibliotheek ter beschikking. In de mediatheek zijn computers beschikbaar en in de bibliotheek kan gewerkt worden als er behoefte is aan naslagwerken of literaire teksten. In beide ruimtes is toezicht.

BIBLIOTHEEK                                                                                                                                                                                                                                                                  Er is op school een goed voorziene bibliotheek voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Mede dankzij de hulp van “bibliotheekouders” kunnen leerlingen dagelijks boeken raadplegen en lenen.

Voor leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas is er een aparte afdeling jeugdliteratuur, met honderden voor deze leeftijdsgroep geselecteerde boeken. De docenten Nederlands en moderne vreemde talen zorgen ervoor dat leerlingen regelmatig deze boeken lenen en lezen, zodat ze in de bovenbouw zelfstandig aan hun boekenlijsten kunnen werken.

Het gebruik van de bibliotheek is uiteraard gratis, maar om het te laat terugbrengen te bestrijden, is er wel een boetesysteem. De bibliotheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.30 uur.

BIJLESSEN EN INLOOPSPREEKUUR                                                                                                                                                                                                                        Leerlingen van de eerste en tweede klas krijgen bijles als ze in Nederlands of wiskunde om welke reden dan ook een achterstand hebben opgelopen. De bijlessen worden aan kleine groepen gegeven.

Daarnaast zijn er inloopspreekuren wiskunde voor leerlingen die hulp nodig hebben of een onderwerp nog eens opnieuw uitgelegd willen krijgen. De inloopspreekuren worden gehouden na afloop van de lessen, een enkele keer voorafgaand aan de lesdag. Verder kunnen leerlingen op afspraak extra ondersteuning van hun docent krijgen.

KANTINE                                                                                                                                                                                                                                                                       De leerlingenkantine is geopend tijdens de schooluren. Het assortiment van broodjes, dranken, ijs, snoep en eenvoudige snacks wordt in overleg met de schoolleiding samengesteld. Consumptie is niet verplicht en roken is verboden.

KLUISJES                                                                                                                                                                                                                                                                      Voor ieder leerling die dat wil is er een kluisje waarin schoolboeken en persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen. Voor deelnemers aan de ouderbijdrage is dit gratis, niet-deelnemers betalen € 43 per jaar. In de kluisjes mogen geen etenswaren e.d. worden bewaard. Wie een sleutel verliest, kan een nieuwe krijgen, maar daar staat wel een boete op.

 

 

 

 

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook