metamenu

Magister Vandaag

Hero

De medezegenschapraad

Medezeggenschapsraad                             

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap op Scholen regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De medezeggenschapsraad op het Amsterdams Lyceum bestaat uit 6 vertegenwoordigers van het personeel in de personeelsgeleding (pmr), de ouder- en leerling- geleding(OMR en LMR) hebben ieder 3 vertegenwoordigers in de MR, iedere geleding kiest vanuit de eigen achterban zijn vertegenwoordigers. De bevoegdheden van deze geledingen zijn niet altijd dezelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de personeelsgeleding ruimere inspraak als het gaat over arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en arbeidsomstandigheden.  

De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De MR heeft jaarlijks 2 maal overleg met het bestuur, daarnaast zijn er ongeveer 6 vergaderavonden waar eerst de PMR afzonderlijk vergadert, vervolgens de volledige MR en afsluitend de volledige MR met de schoolleiding. De vergaderingen zijn openbaar, behalve waar er vertrouwelijke informatie gedeeld wordt. 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook