metamenu

Magister Vandaag

Hero

De eerste klas

Het Amsterdams Lyceum is een school voor categoraal VWO-onderwijs. Op Het Amsterdams Lyceum kan dus een gymnasium- of een atheneumdiploma behaald worden. In de loop van het eerste jaar wordt in overleg met ouders en leerling door de mentor en de andere docenten bepaald welke opleiding de leerling na dat jaar gaat volgen: gymnasium of atheneum.

In de eerste klassen wordt één studieles per week gegeven aan kleine groepen. In deze studielessen leren de leerlingen hoe ze hun werk moeten indelen en hoe ze zelfstandig kunnen werken, ze ‘leren leren’. Daarnaast wordt er in de studielessen met de mentor van alles besproken wat de leerlingen persoonlijk of als klas bezighoudt.

Naast de reguliere vakken volgen de leerlingen Basis Natuurwetenschappen (BNW). Binnen dit vak, dat speciaal door Het Amsterdams Lyceum in samenwerking met anderen is ontwikkeld, maken de leerlingen kennis met de eerste uitgangspunten van de natuurwetenschappelijke benadering. Het experiment en de daarbij behorende verwondering vormen het uitgangspunt van de lessen.

Tevens zijn er een aantal bijzondere projecten die elk gedurende een periode van tien weken in het lesrooster worden opgenomen. Dit zijn onder andere filosofie, de geschiedenis van de stad Amsterdam, wereldgodsdiensten en muziekgeschiedenis.

Voor leerlingen met een bijzondere belangstelling voor vreemde talen biedt Het Amsterdams Lyceum reeds vanaf de eerste klas versterkte talenprogramma’s aan in Spaans (Trayecto Español), Engels (Fast Lane English) en Italiaans (Corso Italiano). Deze programma’s zijn een uitbreiding van de reguliere VWO-opleiding en worden in het zesde leerjaar afgesloten met een extra diploma.

In de onderbouw volgen de deelnemers aan de versterkte talenprogramma’s verder de gewone vakken van de basisvorming, maar zij volgen geen projectonderwijs. Meer informatie hierover in het hoofdstuk “de versterkte talen".

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook