metamenu

Magister Vandaag

Hero

Begeleiding

Er zijn op Het Amsterdams Lyceum vele vormen van leerlingenzorg, variërend van studiehulp tot hulp bij persoonlijke problemen en van extra les bij taalproblemen tot advies bij de keuze van examenprofiel. Een beschrijving van al onze leerlingenzorg is te vinden in de schoolgids.

De mentor
De mentor staat bij de leerlingbegeleiding centraal; bij de mentor kan de leerling voor de meeste problemen of adviezen terecht. Op deze plaats is een overzicht te lezen van de personen die zich bezig houden met zorg, die de mentor niet alleen kan bieden.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator is mevrouw H. Andriessen. Zij heeft overleg met alle personen die zich met zorg bezig houden, houdt bij welke zorg de leerlingen krijgen, is voorzitter van het zorgadviesteam  (ZAT) en geeft advies over de zorg die een leerling nodig heeft. Haar kamer is in het nieuwe gedeelte en ze is elke dag op school. Haar telefoonnummer is: 5747742

Leerlingen begeleiden leerlingen
Onze school heeft een leerlingencontactcommissie van ongeveer 12 leerlingen die de taak hebben het goede schoolklimaat in stand te houden. Het is gebleken dat voor kinderen de drempel om met problemen naar een medeleerling toe te stappen, laag is. Ruzies, geroddel, gepest en agressief gedrag kunnen door deze leerlingen worden gesignaleerd en soms kunnen zij oplossingen bieden. Jaarlijks wordt de commissie na zorgvuldige selectie aangevuld met een vijftal nieuwe leden om de vertrekkende leerlingen te vervangen. De nieuwe commissieleden volgen eerst gedurende een aantal maanden een intensieve training. Als het te ingewikkeld wordt of wanneer de problemen te groot zijn, kunnen zij terugvallen op de twee docenten die deze commissie begeleiden. Aan elke eerste klas zijn twee commissieleden gekoppled.

Hulp bij dyslexieproblemen
Mevrouw M. Kuyper en mevrouw H. Andriessen kunnen ouders en leerlingen steunen bij vragen en problemen die te maken hebben met dyslexie. Zij zijn betrokken bij het werk van de dyslexiewerkgroep en hebben overleg met de docenten. Via hen kan een leerling indien nodig ook getest worden. 

Training bij examenvrees of faalangst
Mevrouw J. Obbema geeft trainingen zelfvertrouwen voor leerlingen uit de eerste en tweede klas die last van faalangst  hebben. Deze trainingen starten, bij voldoende deelname, in februari. Voor leerlingen uit de examenklassen geeft zij examentraining, bij voldoende deelname, vanaf half november. Leerlingen kunnen zich hiervoor via de mentor of afdelingsleider opgeven en worden dan eerst getest.

Het zorgadviesteam
Voor een leerling met problemen die zich minder goed lenen voor hulp door de mentor, de afdelingsleider of de zorgcoördinator bestaat de mogelijkheid te worden aangemeld bij het zorgadviesteam. Dit gebeurt altijd via de zorgcoördinator. Het team komt eens in de vijf of zes weken bijeen en bestaat uit de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de medewerker van Spirit, de afdelingsleiders en de zorgcoördinator. Indien nodig heeft de zorgcoördinator tussentijds overleg met de externe leden.

Contactpersonen bij klachten
Als leerlingen klachten hebben, kunnen zij terecht bij mevrouw S. de Ruijter of de heer R. Mesman. Zij proberen de problemen op te lossen of adviseren welke stappen ondernomen moeten worden.

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook