metamenu

Magister Vandaag

Hero

Bèta-onderwijs

BÈTA OP HET AMSTERDAMS

Het Amsterdams Lyceum legt de nadruk ook op sterk bèta-onderwijs. In de modern ingerichte practicum lokalen hebben de leerlingen alle mogelijkheden om praktisch en theoretisch aan de slag te gaan. Meer dan de helft van de leerlingen volgt een NT of NG profiel, vaak ook in combinatie met een van de versterkte talen. Het Amsterdams ontwikkelde samen met SLO  een eigen leerlijn Basis Natuur Wetenschappen waarin de basis wordt gelegd voor een onderzoekende houding en het toepassen van wetenschappelijke vaardigheden. Verschillende andere scholen zijn deze door ons ontwikkelde  methode ook gaan gebruiken.

Bèta in het eerste jaar

Het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Basis Natuur Wetenschappen. Twee lessen per week wordt door het zelf uitvoeren van experimenten en het bedenken van eigen onderzoekjes geleerd hoe je goed onderzoek doet in de bèta-wetenschappen. Je leert goed kijken en vragen stellen. Wat zie ik nou echt? Kan ik het verklaren? Welke proef moet ik doen om uit te zoeken hoe het echt in elkaar zit? Hierbij gebruiken we voorbeelden uit de biologie, natuurkunde en scheikunde. Hiernaast krijg je natuurlijk ook gewoon 2 uur biologie en in de hogere klassen ook natuurkunde en scheikunde. De kritische en speelse houding die je bij BNW ontwikkelt kan je daarna bij alle bèta-vakken toepassen.

Meer Bèta? Natuur Leven en Technologie en Wiskunde D

 In de bovenbouw kan het eindexamenvak NLT worden gekozen. In dit vak worden onderwerpen tegelijkertijd vanuit een biologische, scheikundige en natuurkundige kant belicht. Er wordt dieper op de lesstof ingegaan en er worden veel practica uitgevoerd.  Ook wiskunde D kan in de bovenbouw worden gekozen. In dit vak wordt extra diep ingegaan op onderwerpen die niet bij Wiskunde B behandeld worden.

Olympiades: Laat zien wat je kan!

Elk jaar neemt Het Amsterdams Lyceum deel aan Bèta-Olympiades,  wedstrijden voor havo/vwo-scholieren. Zowel bij  de junior varianten voor de 3e en 4e klassers als bij de echte olympiade voor de bovenbouw doen onze leerlingen mee. Winnaars kunnen worden uitgezonden naar vervolgrondes. We doen mee met  olympiades van biologie, science, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Deelname is stimulerend en een goede voorbereiding op de examens.

Excursies: Ontdekken buiten de school

Een paar keer per jaar gaan klassen van onze school op excursie naar bijvoorbeeld wetenschapsmuseum NEMO. Ook nemen we je mee naar Artis, het Tropenmuseum en  andere interessante tentoonstellingen die aansluiten bij de lessen. De Anatomische les in het AMC en het concertgebouw is ook altijd een van de hoogtepunten voor V5 en V6.

Universiteit: voorbereiden op het vervolg

We maken graag gebruik van de mogelijkheden die de aanwezigheid van twee grote universiteiten in onze stad biedt   . We gaan met onze leerlingen naar de universiteit om Science Labs van de ItsAcademy uit te voeren of laten de Universiteit van Wageningen langs komen voor een practicum op school. Regelmatig komen er sprekers van de universiteit een lezing houden op school. In de vijfde klas organiseren we bij NLT zelfs vaak een echt congres, waarbij leerlingen op de universiteit samenkomen met andere scholen om presentaties te geven over een wetenschappelijk onderwerp.

Jef Colle Fonds

Elk jaar komt een drietal eindexamenleerlingen in aanmerking om genomineerd te worden voor de Jef Colle Prijs. Deze onderscheiding is bestemd voor die leerling die aantoonbaar van natuurwetenschappelijk onderzoek houdt en uitblinkt in de bètavakken. De Jef Colle prijs is ingesteld ter herinnering aan onze collega, die ruim 22 jaar als docent wiskunde en natuurkunde aan de school was verbonden. De prijs is allereerst een eervolle onderscheiding, maar de winnaar ontvangt daarnaast een oorkonde, een boek en de reis- en verblijfskosten voor een trip naar een wetenschappelijke bestemming, zoals bijvoorbeeld de deeltjesversneller Cern in Geneve. Klik hier voor meer informatie over het Jef Colle Fonds.

Bètapartners: samenwerken met Hoger onderwijs en bedrijfsleven

Het Amsterdams Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in en rond Amsterdam, die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter voor leerlingen te maken, en goed te laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepsveld.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook