metamenu

Magister Vandaag

Hero

Afwezigheid

Als een leerling niet op school kan komen, meldt een van de ouders of verzorgers dit op de dag zelf telefonisch aan de afdelingsleider. Er kan gebeld worden tussen 7.45 en 8.30 uur. Wanneer er niet wordt opgenomen kunt u een voicemailbericht inspreken. Vermeld daarbij de naam van de leerling, de klas, de reden en duur van de afwezigheid en het telefoonnummer waaronder u bereikt kunt worden. Ook meldt u of uw kind hierdoor toetsen mist.
De klassen zijn als volgt verdeeld:

 Eerste klassen

 A. Drosterij                                  020 5747 741

 Tweede klassen

 R. Winkel                                      020 5747 691

 Derde klassen

 R. Piet                                          020 5747 755

 Vierde klassen

 S. Vermeijden                               020 5747 695

 Vijfde klassen

 N. Vlaming                                   020 5747 752

 Zesde klassen

 R. Mesman                                   020 5747 743

 

Bij het maken van een afspraak met tandarts of dokter moet zoveel mogelijk met de schooltijden rekening gehouden worden.

Wie tijdens schooltijd ziek wordt, meldt zich af bij de afdelingsleider. Een leerling mag niet zonder afmelding de school verlaten.

Alleen bij hoge uitzondering wordt, na tijdig verzoek door de ouders aan de afdelingsleider, vrij gegeven.

Bij ongeoorloofde absentie geldt in principe de regel: één gemist uur betekent twee uur inhalen. Voor toetsen die ongeoorloofd gemist zijn, geldt dat daarvoor het cijfer 1 gegeven wordt. 

 

Leerlingen die te laat komen, hebben wanneer het om minder dan tien minuten gaat, alsnog toegang tot de les. Wanneer een leerling vaker dan drie keer te laat komt, moet die zich de volgende morgen om kwart voor acht op school melden. 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook