metamenu

Magister Vandaag

Hero

Theaterklas-Driedaagse

Een driedaags theaterfestival op verschillende podia in de school. Klik hier voor meer informatie.

Rookbeleid

Het Amsterdams Lyceum voert een indringend ontmoedigings-beleid ten aanzien van roken. Voorlichting over de kwalijke gevolgen van roken komt onder andere aan de orde in de biologieles in de tweede klassen. In de gebouwen, op het terrein van de Avio en in het hieronder aangegeven gebied rond de school is roken nergens toegestaan. Onderbouwleerlingen mogen in het geheel niet roken onder schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten buiten school, zoals werkweken en excursies. Voor bovenbouwleerlingen geldt dat zij desnoods buiten het op de kaart aangegeven gebied wel mogen roken en tijdens buitenschoolse activiteiten op door de begeleidende docenten aan te geven plaatsen en tijden. Daarbij zal bij buitenlandse excursies veelal worden aangesloten bij regels die reeds ter plaatse gelden.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook